Organizačná štruktúra

Vedenie školy

Mgr. Miloslav Cimbala
– riaditeľ školy

Rada školy pri ZUŠ

Drahomíra Stašková, DiS.art
– predseda
Mgr. Veronika Vatehová
– podpredseda
Mgr. Tibor Kubička
Slavomír Rapáč
PaedDr. Jana Demjanová
Ing. Andrej Senaj
Ladislav Malaťak
– členovia

Výbor rodičovského združenia Harmónia

Bc. Valéria Motyková
– predseda
Mgr. Miriama Lehocká
– podpredseda
Mgr. Stanislava Malačinová
– hospodárka
Mgr. Zdenka Petriľaková, DiS.art
– revízna komisia - predseda
Zuzana Jakubčová
Mgr. Miroslava Žiaková
– členovia

Predmetové komisie

Hudobný odborKlavírne a keyboardové oddelenie

Mgr. Natália Čepová
– predseda
PaedDr. Miroslava Prusáková
Drahomíra Stašková, DiS.art
Mgr. Zdenka Petriľaková, DiS.art
Mgr. Tomáš Jakubčo, DiS.art
Michaela Rejdovjanová, DiS.art
Ľudmila Jakubčová
Mgr. Ľudmila Veľasová, DiS. art
Mgr. Tatiana Karlíková
– členovia

Akordeónové, dychové, gitarové
a sláčikové oddelenie

Daniel Hic, DiS.art
– predseda
Mgr. art. Ján Komišák
Michaela Rejdovjanová, DiS.art
Daniel Hic ml., DiS.art
Viera Šutorová
Filip Lipka, DiS. art
Jakub Vorobeľ
Barnabáš Hangonyi
– členovia

Oddelenie hudobnej náuky,
sólového a zborového spevu

Mgr. Tomáš Jakubčo, DiS.art
– predseda
Mgr. Tatiana Karlíková
Michaela Sušinová, DiS.art
Ľudmila Jakubčová
Mgr. Ľudmila Veľasová, DiS. art
– členovia

Výtvarný, literárno-dramatický
a tanečný odbor

Bc. Martina Sakarová, DiS.
– predseda
Mgr. Dagmar Drančáková
Mgr. Katarína Gumanová
Mgr. Milan Vaňuga
– členovia

Nepedagogickí zamestnanci

Ladislav Malaťak
– školník
Oľga Fiľarská
– asistentka