Aktuality

9 apríl

6 apríl

Výchovný koncert pre žiakov základných a materských škôl

 

11 marec

Naši žiaci a učitelia sa 11.3.2018 zúčastnili slávnostného koncertu pri príležitosti 614. výročia prvej písomnej zmienky o meste Stropkov spojené so slávnostným oceňovaním osobností mesta Stropkov.

9 marec

9.3.2018 naši žiaci a pedagógovia navštívili v Stropkove "Špecializované centrum soc. služieb", kde svojími umeleckými číslami potešili starých a chorých ľudí. Želáme im ešte veľa zdravia a Božieho požehnania.

24 február

24.2.2018 sa pod vedením p.uč. Mgr. art. J. Komišáka a korepetítorky PaedDr. M. Prusákovej zúčastnili žiaci husľového oddelenia súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na husliach. Našu školu reprezentovali žiaci - Štefan Drobňák, Zuzana Gondeková, Matej Bujdoš a Viktória Kitľanová. Želáme im ešte veľa úspechov!

23 február

Účasť našich žiakov na vernisáži postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre mládež a dospelých "Výtvarné spektrum 2018" v Stropkove.

23 február

Dňa 23 .februára 2018 sa Šimon Rusinko zúčastnil súťažnej prehliadky v hre na dychových a plechových nástrojoch v Prešove. Žiak p.uč. M. Rejdovjanovej, DiS. art, s klavírnym sprievodom PaedDr. M. Prusákovej sa umiestnil vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov!

23 február

2 február

Timka Korpoňová sa v dňoch 1. a 2. februára zúčastnila 14. ročníka festivalu detských spevákov rusínskych ľudových piesní "Spevy môjho rodu 2017" v Starej Ľubovni za doprovodu ľudovej hudby Sokolej z Humenného. 

17 január

12 január

12.1.2018 sa naša žiačka Timea Korpoňová pod vedením p.uč. Ľ. Jakubčovej zúčastnila Galakoncertu "Vianočná hviezdička", ktorý sa konal v Dome kultúry vo Svidníku.

1 január