Aktuality

17 apríl

11 apríl

Literárno dramatický odbor pri našej škole zaznamenal ďalší úspech. Na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti naši začinajúci herci získali ocenenie v podobe umiestnenia v striebornom pásme. Mladým divákom sa predstavili v hre "Pes a mačka" J. Vageľová a D. Motyka. Pedagog. vedenie: K. Gumanová a H. Vargová. Ďakujeme a srdečne blahoželáme.

4 apríl

Srdečne blahoželáme naším talentovaným tanečničkám, ktoré pod vedením svojej učiteľky J. Jakubišinovej, DiS. art obsadili v ťažkej konkurencii krásne 2. miesto na krajskej súťaži "Tanec bez hraníc" v kategórii Juniori -10-15 rokov. Našu školu reprezentovali: Simona Lukáčová, Kamila Lehocká, Sofia Hicová, Karolína Gajdošová, Timea Cvikliková, Martina Kmiťová. Tešíme sa a gratulujeme.  :-)

1 apríl

1 apríl

Žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru našej školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili nezabudnuteľné chvíle pre svojich rovesníkov počas koncertu, ktorého cieľom bolo nielen priblížiť život na našej umeleckej škole, ale tiež ukázať čo všetko sa dá dosiahnúť, keď sa chce a môže. Keď sa k tomu pridá kvalitné vedenie (odvodené od slova vedieť), tak úspech pri rozvoji talentu je zaručený.   Hľadali sme a našli. A veruže bolo veselo. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave koncertu. Učinkujúci : žiaci a pedagógovia ZUŠ F. Veselého (Scenár a réžia: M.Sušinová).

28 marec

Naši žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu v Dome umenia v Košiciach a zároveň navštívili ZUŠ na Kováčskej ulici, zameranú na výtvarný odbor.

24 marec

15. ročník festivalu rusínskej ľudovej piesne - Spevy môjho rodu 2019 v Humennom a Medzilaborciach. Žiaci ZUŠ F.Veselého v Stropkove Timea Korpoňová a Márianna Suváková pod vedenim p. učiteľky Ľ.Jakubčovej úspešne reprezentovali mesto Stropkov.

19 marec

Srdečne blahoželáme našim tanečníčkam k vynikajúcemu umiestneniu na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca pod názvom Vo víre tanca 2019, k postupu na krajskú súťaž a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy .Pedagogické vedenie a choreografia-Jaroslava Jakubišinová, DiS.art ...(K.Gajdošová,M.Kmiťová,S.Hicová,T.Cvikliková,K.Lehocká,S.Lukáčová)

8 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom výtvarného odboru pod vedením Bc. M. Sakarovej, DiS. - Šimonovi Padovi, Lare Špilárovej a Kataríne Prusákovej, ktorí vo svojich kategóriách na výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí 2019" postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove.

5 marec

Naši mladí umelci počas slávnostného otvorenia výročnej schôdze stropkovských dôchodcov.Srdečne ďakujeme za pozvanie organizátorom a tiež žiakom a ich pedagógom.

15 február

Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu v 3. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach. V druhej kategórii sa umiestnili v bronzovom pásme Tereza Bujdošová a Štefan Drobňák. Diplom za účasť si doniesol Stanislav Švahla. Blahoželáme nielen žiakom ale aj ich pedagógovi Mgr. art  Jánovi Komišákovi a korepetítorke PaedDr. Miroslave Prusákovej.

8 február

Vernisáž výstavy Sila fotografie - Každodenný život v "starom" Stropkove. Vernisáž výstavy sa uskutočníla dňa 8.2.2019 o 16:00 h v Kaštieli Stropkov. Otvorenie výstavy spríjemnili žiaci ZUŠ F.Veselého - T. Korpňová, D.Michlík (ped. vedenie - Ľ. Jakubčová).

7 január

Timea Korpoňová a Marianna Suvákova pod vedením p. uč. Ľudmily Jakubčovej a korepetítora Dávida Michlíka sa 7.1.2019 nášu školu reprezentovali na Finale Medzinarodoveho Konkurzu Szopek Božonarodzeniovych v Polskej Dukli v muzeu hisrorycznem na pozvanie starostu Krosnienskego J.Pelczara. Ďakujeme

7 január

Final Miedzynarodowego Konkursu Szopek Božonarodzeniowych, Dukla, Muzeum Historyczne. Vystúpenie žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove T. Korpoňová, M. Suváková a D. Michlík, pod vedením p. Ľ.Jakubčovej.