Aktuality

29 jún

OZNAM

Oznamujeme všetkým žiakov, že vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 29.6.2018 od 9:30 - 12:00 hod..

29 jún

22 jún

Dňa 22.6.2018 sa v Reprezentačnej sále Kaštieľa mesta Stropkov konalo oceňovanie žiakov primátorom mesta Stropkov. Za našu školu boli ocenení Ľuboslav Hmurčík, Matej Bujdoš a školský orchester pod vedením p. uč. Daniela Hica st., Dis. art.. Srdečne gratulujeme!

15 jún

Besiedka žiakov LDO

15 jún

14 jún

Absolventský koncert 14.6.2018

6 jún

2 jún

Srdečne gratulujeme našim tanečníčkam pod vedením p. uč. J. Jakubišinovej, DiS. art, ktoré sa zúčastnili tanečnej súťaži "Art Scena Dance Prešov 2018" na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, kde získali zlato v ľudovom, ale i v modernom tanci. Gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi.

28 máj

Ďakujeme našim kolegom a žiakom, ktorí sa 28. až 30. mája 2018 zúčastnili Medzinárodného festivalu "Podkarpacka Fraza" v Ropczyciach /Poľsko/. Spolu s ďalšími krajinami ako je Česko, Poľsko a Ukrajina naši žiaci a učitelia úspešne reprezentovali Slovensko a aj naše mesto Stropkov.

21 máj

Školské kolo gitarovej súťaže

17 máj

17.mája 2018 sa v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku naše žiačky zúčastnili 46. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky ľudových piesní "Makovická struna 2018". Pod vedením p. uč. Ľudmily Jakubčovej a za akordeónového doprovodu p. uč. Daniela Hica, Dis. art sa Timea Korpoňová umiestnila v zlatom pásme. Alexandra Jakubčová, Marianna Suváková a Timea Martičková sa umiestnili v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme!

16 máj

Srdečne gratulujeme Terezke Bujdošovej, ktorá sa 16.5.2018 zúčastnila 6. ročníka speváckej súťaže v Prešove "Moyzesov slávik", kde sa umiestnila v zlatom pásme. Poďakovanie patrí aj jej pani učiteľke Michaele Sušinovej, DiS. art a korepetítorke Mgr. Zdenke Petriľakovej, DiS. art. 

16 máj

Školské kolo "Stropkovská klavírna jar"

12 máj

Naši akordeonisti, Ľuboslav Hmurčík a Dávid Michlík nás 12.5.2018 reprezentovali na III. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl v Lipanoch, kde sa vo svojej kategórii obaja umiestinili v striebornom pásme. Ďakujeme p. uč. Danielovi Hicovi st., DiS. art a Mgr. Miroslavovi Novákovi za ich prípravu. Srdečne im gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

4 máj

Dňa 4. mája sa v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove konal 28. ročník súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018 . Mladí a talentovaní speváci sa porote predstavili nielen v krásnych krojoch, ale aj nádherným spevom za doprovodu svojich korepetítorov. Ako zhodnotil predseda poroty pán Ivan Čižmár, speváci podali naozaj pekné a vyrovnané výkony. Je naozaj obdivuhodné,že pedagógovia vedú žiakov k udržiavaniu našich ľudových tradícií aj v tejto uponáhľanej dobe, za čo im patrí veľká vďaka.Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, víťazom prajeme veľa úspechov na krajskej súťaži Slávik Slovenska 2018

4 máj

Školské kolo akordeónovej súťaže

29 apríl

Srdečne gratulujeme Timke Korpoňovej, ktorá sa zúčastnila krajskej speváckej súťaže "Vidiečanova Habovka" v Raslaviciach, kde sa umiestnila v zlatom pásme. Taktiež ďakujeme korepetítorovi Dávidovi Michlíkovi, ktorý výborne zvládol túto úlohu. Vďaka patrí aj ich učiteľom - Ľudmile Jakubčovej a Danielovi Hicovi st., DiS. art. Želáme všetkým ešte veľa úspechov.

27 apríl

40. výročie Detského speváckeho zboru "Maľovaný svet"

27 apríl

17 apríl

17. apríla 2018 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy F. Veselého uskutočnil koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória v Košiciach. Predstavili sa nám Kateryna Shapran - 5.roč., Sára Čopová - 3.roč., Balász Fazekas - 4.roč. a Marek Madeja - 4.roč.. Ďakujeme im za krásny umelecký zážitok a veríme, že aj našich žiakov nadchlo ich vystúpenie a hoc len niektorý budú pokračovať v umeleckých šľapajách.

17 apríl

11 apríl

Výsledky prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy F. Veselého na šk. rok 2018/2019

Zoznam prijatých žiakov v školskom roku 2018/2019 nájdete na výveske našej školy.

9 apríl

6 apríl

Výchovný koncert pre žiakov základných a materských škôl

 

6 apríl

Dňa 6. apríla 2018 sa v divadelnej sále  Kultúrneho strediska v Stropkove konal výchovný koncert našich žiakov, počas ktorého si malí divaci mohli pozrieť nie len peknú, krátku rozprávku o veselom Fidlivajci.Vypočuli si  naozaj vydarený a veselý koncert, počas ktorého sa deti aj čo - to naučili o hudobných nástrojoch, speve, tanci, či o výtvarnom umení. Najväčší odvážlivci prišli aj na pódium, kde predviedli svoj talen a dostali za to sladkú odmenu.Talentovaných detí medzi nimi bolo naozaj veľa a my sa už teraz tešíme, že v pondelok a v utorok (9. a10. apríla v čase od 13:00 do 17:30 hod) ich budeme môcť privítať v priestoroch našej školy a slávnostne  ich zapísať ako budúcich žiakov. Tešíme sa na vás!!!

5 apríl

5.apríla 2018 sa naše žiačky tanečného odboru pod vedením p. uč. Jaroslavy Jakubišinovej, DiS. art zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky v modernom tanci "Vo víre tanca 2018" v Stropkove, kde sa umiestnili vo svojej kategórii v striebornom pásme. Všetkým dievčatám srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa tanečných úspechov.

29 marec

28 marec

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove oznamuje rodičom, že dňa 4. apríla 2018 /streda/ udeľuje žiakom RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu osláv DŇA UČITEĽOV. V tento deň sa nebude vyučovať.

 

28 marec

Dňa 28.3.2018 naši hudobníci navštívili  Štátnu filharmóniu v Košiciach, kde si mohli vychotnať koncert pod názvom Príroda v hudbe - Koncerty pre deti a mládež. Hudba má čarovnú moc - môže sprostredkovať búrku, šum vetra, spev vtákov i žblnkot potoka. Kľúč k porozumeniu klasickej hudby ponúkol tento koncert. Prostredníctvom dialógu dvoch mladých moderátorov  predstavili jednoduchým a pútavým spôsobom základne kompozičné princípy, zloženie symfonického orchestra aj jednotlivé hudobné nástroj. Východoslovenskú galériu v Košiciach zase navštívili výtvarníci, ktorí absolvovali vzdelávací program zameraný na zručnosti, oboznámili sa s rôznymi technikami umenia, inšpirovali sa k vytvoreniu vlastného kúska. Veríme, že tento výlet ich obohatil a budú sa tešiť na ďalšie spoločné výlety.

23 marec

Srdečne gratulujeme Matúšovi Prusákovi a Šimone Cichej pod vedením p. uč. Mgr. D. Drančákovej a Bc. M. Sakarovej, DiS za krásne výtvarné práce, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže "Chráňme lesnú zver 2018" v Stropkove, a získali popredné miesta. Taktiež ďakujeme i ostatným žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

22 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorý sa zúčastnili "Detského festivalu ľudovej hudby 2018" v Giraltovciach za ich úspechy. Pod vedením p. uč. Ľ. Jakubčovej a za doprovodu p. uč. Daniela Hica, Dis. art sa Timea Korpoňová umiestnila v zlatom pásme, Alexandra Jakubčová v striebornom pásme. Školský orchester pod vedením p. uč. Daniela Hica st. DiS. art sa umiestnili v striebornom pásme. Ešte raz gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

21 marec

Výtvarné práce našich šikovných výtvarníkov, ktorí sa zúčastnili okresného kola "Vesmír očami detí" pre Svidník a Stropkov. Srdečne blahoželáme Emme Padovej, Jakubovi Musilovi a Kataríne Prusákovej, ktorých práce postupujú na celoslovenské kolo a držíme im prsty. 

11 marec

Naši žiaci a učitelia sa 11.3.2018 zúčastnili slávnostného koncertu pri príležitosti 614. výročia prvej písomnej zmienky o meste Stropkov spojené so slávnostným oceňovaním osobností mesta Stropkov.

9 marec

9.3.2018 naši žiaci a pedagógovia navštívili v Stropkove "Špecializované centrum soc. služieb", kde svojími umeleckými číslami potešili starých a chorých ľudí. Želáme im ešte veľa zdravia a Božieho požehnania.

24 február

24.2.2018 sa pod vedením p.uč. Mgr. art. J. Komišáka a korepetítorky PaedDr. M. Prusákovej zúčastnili žiaci husľového oddelenia súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na husliach. Našu školu reprezentovali žiaci - Štefan Drobňák, Zuzana Gondeková, Matej Bujdoš a Viktória Kitľanová. Želáme im ešte veľa úspechov!

23 február

Účasť našich žiakov na vernisáži postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre mládež a dospelých "Výtvarné spektrum 2018" v Stropkove.

23 február

23 február

Dňa 23 .februára 2018 sa Šimon Rusinko zúčastnil súťažnej prehliadky v hre na dychových a plechových nástrojoch v Prešove. Žiak p.uč. M. Rejdovjanovej, DiS. art, s klavírnym sprievodom PaedDr. M. Prusákovej sa umiestnil vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov!

2 február

Timka Korpoňová sa v dňoch 1. a 2. februára zúčastnila 14. ročníka festivalu detských spevákov rusínskych ľudových piesní "Spevy môjho rodu 2017" v Starej Ľubovni za doprovodu ľudovej hudby Sokolej z Humenného. 

17 január

12 január

12.1.2018 sa naša žiačka Timea Korpoňová pod vedením p.uč. Ľ. Jakubčovej zúčastnila Galakoncertu "Vianočná hviezdička", ktorý sa konal v Dome kultúry vo Svidníku.

1 január