Aktuality

26 apríl

11 apríl

6 apríl
Naši žiaci 6. apríla 2017 navštívili Štátnu filharmóniu v Košiciach.
4 apríl
Dňa 4.apríla 2017 sa naša žiačka Terézia Vageľová zúčastnila súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi. Žiačka p.uč. Mgr. Veroniky Mrázovej, s klavírnym sprievodom Mgr. Zdenky Petriľakovej, DiS. art. sa umiestnila vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme!
3 apríl
Dňa 3. apríla sa uskutočnil výchovný koncert v divadelnej sále OŠaK v Stropkove pre žiakov materských a základných škôl, kde Pippi Dlhá Pančucha previedla všetky deti čarovnou krajinou tónov, hudobných nástrojov, tanca a farieb. Ďakujeme p. uč. M. Sušinovej, Dis. art. za pripravený scenár, taktiež všetkým účinkujúcim, ktorý sa podieľali na tomto koncerte.
3 apríl

31 marec

Oslava dňa učiteľov....foto E. Jakubčo

29 marec

17 marec
Dňa 17.3.2017 sa žiaci a pedagógovia našej ZUŠ F. Veselého vybrali do Špecializovaného centra sociálnych služieb v Stropkove za starými a chorými ľuďmi, ktorým chceli priniesť trocha jari a radosti do života v podaní pekných umeleckých čísel. Iskierky v očiach tých starých ľudí, potlesk,aj keď s takmer nevládnymi rukami a úsmev na zvráskavených tvárach boli tým najväčším zadosťučinením, kedy si človek uvedomí, aký je život krátky a že to,čo robíme, má zmysel. Zo srdca prajeme všetkým klientom veľa zdravia a Božieho požehnania.
14 marec
Návšteva a koncert žiakov a pedagógov so Szkoly Muzycznej I. Stopnia z Ropczyc /Poľsko/.
2 február
Dňa 2.2.2017 naši žiaci navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach. Krásny umelecký zážitok im spríjemnili i žiaci Košického konzervatória, za čo im srdečne ďakujeme.