Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

26 apríl

Aktuality
a zaujímavosti

11 apríl

6 apríl
Naši žiaci 6. apríla 2017 navštívili Štátnu filharmóniu v Košiciach.
4 apríl
Dňa 4.apríla 2017 sa naša žiačka Terézia Vageľová zúčastnila súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi. Žiačka p.uč. Mgr. Veroniky Mrázovej, s klavírnym sprievodom Mgr. Zdenky Petriľakovej, DiS. art. sa umiestnila vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme!