Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

23 október

17 október

Vážení rodičia,

            ZUŠ F. Veselého v Stropkove Vás pozýva na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v koncertnej sále školy.  Vaša účasť je nutná.

Aktuality
a zaujímavosti

12 október

Koncert pre našich starkých v Novom Domove v Stropkove.

10 október

Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na XVI. ročníku výtvarného Plenéra akad. maliara F. Veselého", ktorý sa tento rok uskutočnil na Bani.  Katarína Prusáková získala 3. miesto, Šimon Nemec 2. miesto. Cenu predsedu poroty získala Lenka Bedroňová, a cenu vedúceho OŠaK získala Silvia Hricová. Srdečne gratulujeme!

27 september

Dňa 27.9.2018 žiaci našej Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach, kde mali možnosť vidieť výstavu obrazov rodáka nášho mesta, výborného výtvarného umelca Františka Veselého, ktorého menom sa vo svojom názve môže pýšiť aj naša ZUŠ. Po skončení prehliadky si žiaci mohli vyskúšať svoje výtvarné schopnosti na workshope, kde sa oboznámili s rôznymi výtvarnými technikami a z galérie odchádzali nadšení s úsmevom na tvári plní nových poznatkov a zážitkov. Veľká vďaka patrí našim pani učiteľkám a najmä pani riaditeľke, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tejto milej akcie.