Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

21 jún

21 jún

Na námestí SNP sa dňa 21. júna 2017 uskutočnil koncert našich žiakov a pedagógov. Pre deti boli taktiež nachystané workshopy s kvalifikovanými pedagógmi, maľovanie na tvár, možnosť vyskúšať si hru na rôznych hudobných nástrojoch, zatancovať si. Pre deti bol samozrejme zabezpečený stánok s občerstvením. Veríme, že na takomto koncerte sa ešte stretneme. 

19 jún

Vyhodnotenie súťaže "Hľadaj krásu v prírode" 2017